Godt Nytår!

Kære patienter og samarbejdspartnere.

2022 bød på mange forandringer i Klinik for Almen Medicin. Vi er på alle måder blevet flere og større. Klinikken blev i efteråret udvidet med både flere konsultationsrum, mere personale og en fordobling af patientantallet.

Det er i høj grad vores patienters og samarbejdspartneres tålmodighed og ordentlighed, som gjorde det muligt for os, at udvide klinikken. I ved, at det fælles ansvar for at få tingene til at fungere er ekstra vigtigt i et område som vores.

Så tak for jeres store tålmodighed, jeres konstruktive feedback og særligt jeres tilkendegivelser om, at I er glade for at komme i klinikken.

Klinik for Almen Medicin opstod måske nok af nød – men alle ansatte I møder i klinikken er her af lyst! Vi ønsker at bidrage til et nært sundhedstilbud for borgerne i Lemvig.

Vi har et godt samarbejde med alle de praktiserende læger i byen og vi er i løbende dialog med Lemvig kommune om, hvordan vi kan bidrage til forskellige indsatser og projekter.

2023 vil byde på endnu flere nye og unge ansigter. Vi har 2 lægestuderende, som af og til hjælper i klinikken med mindre opgaver, måske I allerede har hilst på dem?

NYT i klinikken…

D. 16/1 starter der en ny speciallæge i klinikken 3 dage om ugen og d. 1/2 starter der en ung læge, som er ved at uddanne sig til at blive praktiserende læge. Tag godt imod dem alle.

Vi går desuden snart i luften med en Facebookside, som I kan følge og holde jer orienteret om stort og småt i klinikken.

Vi glæder os til det fortsat gode samarbejde i 2023. Godt nytår!

Kristina Galsgaard
Ledende overlæge
Klinik for Almen Medicin